dimecres, de març 11, 2009

22 de juliol!!!

doncs succeix que quan un grup de persones ben organitzat i amb les idees clares -i la raó del seu costat- exposen allò que consideren lògic poden aconseguir allò que desitgen...

ham aconseguit canviar la data d'entrega de la tesina del 26 de juny al 22 de juliol...

guanyem temps per la part experimental i sobretot per poder fer una millor redacció de la mateixa.

més temps d'estrés? potser; però esperem, i així confiem, que els resultats positius arribaran...