dimecres, de desembre 21, 2011

L'atac del PAU i l'EPI o La cultura popular i tradicional, novament, en perill


La situació en el món de la cultura popular i tradicional no era pas la millor tot i que tampoc podíem dir que fos una posició traumàtica. Afortunadament, l'interès de la ciutadania per mantenir viva la nostra cultura ancestral és un foc que mai decau més que fins unes brases que serveixen per renàixer després de les situacions més complicades.


Ara resulta que posarem a prova, una vegada més, la capacitat de resistència d'aquest col·lectiu. Vista la situació ambivalent, quasi de rostre de Janus, de la nostra cultura mostrada en les últimes dates per la consecució del reconeixement com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat del món casteller així com el perill de desaparició, que fou real, o de confinament en una reserva de parc temàtic que patí el món del foc (pirotècnic) esperem que serem capaços d'afrontar i sobreviure al nou atemptat que contra nosaltres se'ns llença des d'unes institucions governamentals que tornen a demostrar, una vegada més, la seva incapacitat per comptar amb els actors involucrats en les perpetracions dels seus desvaris grangermanians.

La nova amenaça es diu Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

I tornarem a utilitzar molts dels arguments que contra la Directiva 2007/23/CE el món del foc utilitzà: no ens neguem pas a una regulació de la nostra activitat, ans al contrari, sempre hem estat els primers a voler-ho fer, però amb unes condicions adequades. Novament, emperò, es fa una normativa d'una transversalitat ingent que acaba provocant situacions surrealistes, que podrien ésser dignes d'un esquetx dels Monty Python si no fos perquè el risc de desaparició de moltes activitats esdevé real. I, òbviament, no em serveix aquesta mentalitat tan, aparentment, mediterrània de “feta la llei, feta la trampa”. Aquí ens juguem molt, massa, perquè no calia arribar a aquests extrems.

Tenim la imatge que moltes de les actuacions de cultura popular i tradicional d'arrel catalana que es produeixen arreu del nostre territori natural són sufragades per les institucions, majoritàriament, municipals; però n'hi ha moltes que tenen altres organitzadors. I tot i que no existís aquesta dualitat organitzativa crec que una llei que imposarà, de fet, ho podria realitzar en aquest precís moment, ja que és plenament vigent, unes quotes econòmiques desorbitades per a realitzar la mateixa actuació és condemnar a la desaparició moltes d'aquestes actuacions i fins i tot entitats.

Algú amb dos dits de front, i amb la voluntat d'utilitzar-los acuradament, pot entendre que per qualsevulla actuació de carrer, ja sigui un cercavila, un correfoc, una diada castellera, un concert, etc. calgui gestionar un Pla d'autoprotecció que significaria una despesa d'aproximadament, i fent un primer càlcul ràpid, uns 3000€? Per a qui no estigui familiaritzat amb certs tipus de pressupostos, aquesta quantitat supera, i amb escreix, moltes de les activitats que es realitzen al llarg del nostre territori nacional. Volem mantenir privilegis en època, i en època de crisi? Ans al contrari. Volem que fer qualssevol dels actes que d'habitud es realitzen als nostres carrers i places, espai públic que pertany a la ciutadania, es pugui continuar realitzant i que no suposi una despesa afegida per les butxaques públiques; no ja per les entitats, ens sense ànims de lucre formades per persones que destinen part del seu temps d'oci a mantenir viva la cultura del país, sinó directament per les arques públiques. Sí, aquesta normativa també afectaria a la caixa comuna, ja que els ajuntaments són directament organitzadors en molts dels esdeveniments que arreu del territori nacional es realitzen, i per a tots aquests també caldrà aquest pla d'autoprotecció; i, òbviament, caldria pagar-lo.


Essent la situació normativa actual la que és hauríem de començar a preparar-nos perquè ens ploguin pedres; però, bé, hauríem d'estar acostumats a que se'ns pixin al damunt i ens diguin que plou. Ja se sap: si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol, i sembla que cada vegada es fa més fosc pels actes de cultura popular i tradicional.

Imatges:

  • Mort i Vida, Gustav Klimt, Col·lecció del Dr. Rudolf Leopold, Wien.
  • Camille en el seu llit de mort, Claude Monet, Musée Orsay, París.