dijous, de juny 18, 2009

de borratxeres adolescentsAhir fou presentat la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas entre Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2008 des del Mineteri de Sanitat.

Aquest estudi es realitza biennalment entre alumnes de 14 a 18 anys de centres públics i privats; és a dir, estudiants d'ESO, Batxilletat i Cicles Formatius de Grau Mig. Aquesta vegada han set 30183 estudiants de 784 centres.

Hi ha tota una sèrie de dades interessants que mereixerien alguna reflexió.

Copiant un paràgraf de les conclusions presentades amb l'informe -link aquí- diuen:

Sigue aumentando la percepción entre los jóvenes del riesgo que supone el consumo de estas sustancias. También aumenta la percepción de que es más difícil acceder a ellas.

“Estos datos ponen de manifiesto que las políticas de prevención funcionan”, ha asegurado la ministra, quién ha destacado el esfuerzo conjunto de todas las administraciones y entidades sociales en la lucha contra las drogas.

Encara que només parli per l'experiència pròpia; és a dir, un servidor i les persones que l'envolten, o ho han fet al llarg del temps. Ésser conèixedor del fet que certes substàncies són nocives per a la salut no implica no tenir cert interés per provar-les; o fins i tot, decidir ometre el risc. Ja sabem que és socialment acceptat que és molt "juvenil" allò del: a mi això no em passarà...

Altres apreciacions del resultats:

El consumo de drogas entre los adolescentes sigue teniendo un carácter experimental u ocasional, vinculado la mayoría de las veces al ocio y diversión de los fines de semana.

El alcohol y el tabaco continúan siendo las drogas más consumidas entre los escolares, seguidas del cannabis. El 81,2% declara que ha consumido alcohol alguna vez en la vida, el 44,6% tabaco y el 35,2% cannabis. La proporción de consumidores actuales (últimos 30 días) es de 58,5% para el alcohol, el 32,4% para el tabaco y el 20,1% para el cannabis. El resto de sustancias psicoactivas está mucho menos extendido: alrededor del 5% las ha probado y menos del 2% las consume actualmente.

La edad de inicio se mantiene en torno a los 13 y 14 años. Aumenta casi un año la edad de inicio del consumo diario de tabaco (15,1 frente a 14,2 en 2006) y del consumo semanal de alcohol (15,6 años, frente a 15 de 2006).

Los chicos consumen más drogas ilegales que las chicas, mientras que entre las mujeres es más frecuente el consumo diario de tabaco (el 16,4% de las chicas fuma frente al 13,3% de los chicos) y de alcohol (el 59,4% de las chicas ha consumido alcohol en los últimos 30 días, mientras que sólo lo hicieron el 57,7% de los chicos). Los chavales, en cambio, consumen alcohol de forma más intensa y lo mismo sucede para el resto de drogas.

Més enllà del fet que, com diuen en castellà, "para este viaje no se necesitaban aljorjas", continuem constatant que per les susbtàncies addictives legals -les il·legals són un món apart- són perfectament a l'abast dels menos d'edat. Les dades d'inici no crec que siguin gaire "esfereïdores" respecte a la pròpia experiència; tot i que si hom s'atura a pensar fredament, caldria fer un replantejament al respecte.

Les persones que em coneixeu sabeu que no sóc un "talibà antigrogues"; tal vegada ara ja no se'm pot considerar un policonsumidor, però ho set, i he experimentat fins a uns certs límits. També és cert, que potser és quelcom gairebé un efecte d'impromta genòmica, amb l'edat un comença a recordar el seu passat com diferent del present actual i el sobrevalora i el considera més positiu. Deixo anar tot això, perquè hi ha reflexions que caldria fer més enllà de les benes (auto)imposades.

Però abans de fer les reflexions personals, alguna dada més de l'informe:

Alcohol.- Es la sustancia más extendida entre los menores de 14 a 18 años de ambos sexos. el 81,2% lo ha probado alguna vez (frente al 79,6% de 2006), el 72,9% lo ha hecho en los últimos 12 meses (74,9% en 2006) y el 58,5% (58% en 2006) en los últimos 30 días (consumo actual). Casi la tercera parte de los estudiantes (29%) se ha emborrachado alguna vez en los últimos 30 días. Las borracheras aumentan conforme se incrementa la frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas. Así, entre el 58,5% que declara haber consumido alcohol en los últimos 30 días, prácticamente la mitad (el 49,6%) se ha emborrachado alguna vez en este mismo periodo (44% en 2006). El consumo de alcohol se concentra en los fines de semana. El 99,8% de los menores que declara haber consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días lo ha hecho entre el viernes y el domingo. Un 23% consume alcohol todos los fines de semana. Aunque ha bajado 12 puntos los episodios de atracones de alcohol (41,4% frente al 53,4% de 2006) -es decir, el binge drinking o consumo de cinco o más copas en una sola ocasión- el porcentaje de los que se han dado un atracón de alcohol más de cuatro días en el último mes ha aumentado (23,8% frente al 17,7% en 2006). En fines de semana la bebida más consumida son los combinados o cubatas, mientras que en días laborables predomina la cerveza. Consiguen alcohol en bares o discotecas, aunque un 52% lo compra en supermercados.

Tabaco.- Es la segunda droga de mayor consumo entre los estudiantes. En 2008 se mantiene la tendencia descendente que comenzó en 2006: la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida disminuye y se mantiene estable la proporción de consumidores diarios en el 14,8%. El 16,4% de las mujeres fuma a diario, frente al 13,3% de los hombres. La edad de inicio se sitúa en 13,3 años.Por otro lado, un 68,7% de los adolescentes que fuma se ha planteado dejar el tabaco en alguna ocasión, aunque sólo dicen haberlo intentado un 36,7%%. A un tercio de los estudiantes les molesta mucho o bastante que se fume en lugares cerrados cuando ellos están presentes. La encuesta también pone de manifiesto que en más de la mitad (52,9%) de los hogares de los alumnos alguna persona fuma diariamente. Y cuatro de cada 10 chavales (38%) piensa que sus padres serían permisivos con ellos si los vieran fumar.

Centrant-nos en les drogues legals -aquest concepte donaria per moltes pàgines de reflexions- veiem allò que ja pressupossàvem.

Veiem que, òbviament, els menors fan allò que fan els adults però portat més a l'extrem -possiblement condició d'edat-: les birres són per la setmana i el cap de setmana és per els cubates. El fet és que possiblement s'està anant cap allò que podríem anomenar "estil anglosaxó": on la bona diversió és el fet de sortir a emborratxar-se (i fins i tot cercar brega). Torno a les reflexions del passat, quan era adolescent sí sortíem i bevíem i fumàvem i etc; i inclús fèiem "botellona", però, i tot i que l'alcohol feia "estralls" l'objectiu no era cercar la borratxera. D'acord que això no es dedueix de l'informe, però hi ha coses que hom veu i sent si es mou una mica. A més, la reflexió vol anar una mica més enllà. Vol deixar palés que fins i tot en aquells temps "gairebé remots" en que s'educava a casa per beure, llavors es feia en la cultura del menjar i beure. I que consti que cal cercar cadascú el camí per conèixer el seu propi cos, i la natura en general. Emperò, s'ha passat d'un 20-24% en els "meus anys" a un 49% actualment de borratxeres de qui beu.

M'agrada la cervesa, el vi i els alcohols espirituosos; però això, tot i haver set i ésser en segons quins ambients, un incitador, també cal tenir una mica de seny. Això tan català del seny i la rauxa. És un hom pot emborratxar-se; però que no sempre sigui el motiu de diversió aquest.

Respecte al tabac, tal vegada si que amb el temps i ara que gairbé fa dos anys que he deixat de ser fumador actiu em vai' fent més "intransigent". Potser perquè socialment tenim molt més acceptat, i especialment en el nostre entorn, l'alcohol que el tabac. [L'exemple més clar és el fet que es pugen impostos d'hidrocarburs i tabac però no dels alcohols...] També cal tenir present que som animals conductuals; per tant, quan el 50% té un membre a la família que fuma és més difícil tractar d'evitar el tabaquisme. La gran barrera enfront d'aquest i per evitar futurs consumidorsi perdre'n és la pujada de preus del mateix. És així, no hi ha més. Siguem conscients; els efectes a llarg temps no acostumen a ésser tan útils enfront del jovent.

De les drogues il·legals, parlem un altre dia. Sé que restarien molts comentaris a fer al respecte; però si voleu, quedem un dia i prenent alguna cosa fem petar la xerrada...


imatge: Los borrachos; Diego Rodríguez de Silva y Velázquez; Museo del Prado, Madrid, Espanya.