dimarts, de març 04, 2008

EXPERIÈNCIA I SANG NOVA
CARTA MOTIVACIONAL DE PRESENTACIÓ

Som un grup de persones vinculades al món del foc, que des de l’estimació, creu que pot fer-se càrrec de la Coordinadora de Colles de Diables i Bestiari de Foc de Barcelona. Som persones de diferents edats i entitats; però que ens agermana el sentiment envers la cultura del foc. En la nostra candidatura aglutinem sang nova amb moltes ganes i empenta que vol tractar d’aconseguir fer el camí cap a una Coordinadora millor, conjuntament amb persones bregades des de fa cert temps i volem aportar la nostra experiència. Aquesta s’ha forjat des de fa ja anys en les diferents comissions de treball (des de la Mercè de 2004, jurídiques, etc) com formant part del Comissió Gestora, ja que mai hem volgut que desaparegués la nostra Entitat, la de totes i tots.
Som persones del món del foc que creiem que podem ésser útils per Coordinadora, gent que s'estima i es creu la seva entitat i el marc on està immersa, gent que té ganes de fer coses i de treballar per allò que estimem i valorem. Sabem que no es una cosa fàcil però ho hem volgut per pròpia decisió; i volem ésser partícips amb totes les persones que en formen part de Coordinadora del llarg camí devers un futur millor.
Creiem en un objectiu comú: Coordinadora com a eina al servei de les seves colles, i des de l’amor a la cultura del foc; volem dur-la –amb el vostre ajut-, i així fer que totes les colles puguin gaudir de l’èxit, fins els límits que només entre totes les entitats membres ens fixem.
Des de l’experiència i amb les ganes de la sang nova per una Coordinadora millor.


OBJECTIUS

1. Revitalitzar l’entitat per aconseguir que tothom se senti identificat i pugui participar.
El nostre desig és que totes les colles –i per extensió totes les persones que en formen part- sentin Coordinadora com una entitat seva. Això cal fer-ho recuperant i ampliant l’esperit que impulsà la creació del Matí del Diable; és a dir, aconseguir la coneixença i l’agermanament entre els membres de l’Entitat per a poder assolir objectius comuns. Fomentar la creació d’àmbits d’interacció, així com a borses de temps i materials per a permetre la comunicació i participació intercolles. Obrir totes les vies necessàries per a que les colles que en formen part de Coordinadora sentin que les seves veus són escoltades dins l’Entitat i en formen part. Òbviament, creiem fermament en l’aspecte d’ajut i suport que Coordinadora ha de representar cap els seus socis membres; ja sigui a nivell logístic, social, jurídic, etc. L’objectiu és que tothom senti que Coordinadora és la nostra entitat comuna, la de totes i tots.
2. Promoure la cultura del foc més enllà de les fronteres dels Països Catalans.
Com a marquen els objectius dels Estatuts de Coordinadora, volem que la Cultura del Foc sigui coneguda i reconeguda dins les nostres fronteres i tractar d’exportar-la perquè tothom pugui ésser coneixedor d’una part important de la cultura del nostre país. Per això creiem que cal que l’Entitat sigui escoltada, formant part, de tots els col•lectius de cultura popular i tradicional on puguem ésser membres –per a un enriquiment mutu-. Així com a tots els fòrums político-socials on podem exercir la nostra representativitat com a cultura mil•lenària del nostre país i per tal d’aconseguir el màxim reconeixement per la Cultura del Foc, i especialment la vinculada a les terres on Coordinadora exerceix de representant.
3. Aconseguir que l’entitat participi activament en les activitats culturals dels diferents ajuntaments que són dins de la seva area d’actuació.
Creiem que cal tractar d’aconseguir que Coordinadora de Colles de Diables i Bestiari de Foc de Barcelona com a entitat de cultura popular i tradicional i des del moment que és formada per membres de diferents localitats, hauria de tractar d’ésser la veu representativa dels seus afiliats davant els seus ajuntaments en els diferents actes culturals.
4. Buscar altres fonts d’ingressos.
Partint de la base que el que hauria de convertir-se en el local propi de l’Entitat és en vies de construcció, considerem que un dels grans objectius de la nostra Coordinadora hauria d’ésser aconseguir trobar altres possibles vies de finançament. Això ens hauria de permetre fer més fàcil el sosteniment econòmic de l’Entitat i habilitar noves possibilitats tant per l’entitat com per els seus socis membres.
5. Estimular la interacció de les colles.
Creiem que són els membres de les entitats sòcies de Coordinadora qui poden fer gran aquesta. Per això som del parer que és imprescindible la col•laboració de tothom per aconseguir que les Vocalies (secretariat, percussió, bestiari, diables grans –així com totes les comissions o altres vocalies, e.g.: arxiu històric que es creguin necessàries) puguin funcionar de la millor forma possible. A més, és aquesta una forma de fomentar l’esperit participatiu de les diferents entitats en el que creiem, i gràcies al qual seria possible la interacció entre tots els socis membres.
6. Buscar les vies necessàries per promoure la seguretat dins dels actes de foc.
És important la creació d’espais per a la comunicació entre les colles i molt important per entre totes i tots aprendre a fer-ho millor. Creiem que seria molt útil la realització periòdica de tallers i jornades adreçades a la seguretat com podrien ésser “com fer d’encenedor”, “riscos de la pirotècnia”, “aspectes legals del món del foc”, etc.
7. Fer de la plana web un mitjà útil de comunicació entre les colles.
Des de l’aparició del bloc (www.mondiablebcn.blogspot.com) hem vist que és més necessari que mai que Coordinadora disposi d’una plana web viva que permeti la comunicació entre les colles i per donar a conèixer la nostra cultura i la nostra Entitat.
8. Potenciar les “TROBADES” com a acte principal de Coordinadora.
Som del parer que les Trobades són els actes dels membres de Coordinadora per els membres de Coordinadora. Són aquests els dies grans on la nostra cultura, en tots els seus àmbits, es veu reflectida i es fa gran. Per això creiem que cal que entre totes i tots ens adonem de la seva importància i tractem de fer-les cada vegada més nostres. És en les Trobades on es demostra la màgia de la Cultura del Foc i en especial dels membres de Coordinadora de Colles de Diables i Bestiari de Foc de Barcelona: totes i cadascuna de les seves entitats; és a dir, totes i tots nosaltres.Natxo Diables de Les Corts PRESIDENT
Pitu Malignes del Guinardó VICEPRESIDENT
Pako Diables/es de la Florida SECRETARI
Irene Diables de Sagrera TRESORERA
Orland Escola Barrufet (infantil)VOCAL 1r
Marga Diables del Poble Sec VOCALIA de COMUNICACIÓ

1 comentari:

MrTorture ha dit...

37 vots;

1 nul
3 blancs
9 per l'altra candidatura
24 per la nostra candidatura

Gràcies a totes les persones que heu confiat en el nostre projecte; esperm no defraudar-vos.

desitgem fer la feina ben feta i la col·laboració de tothom.

Salut, Foc i Tabals